Tag: persona

Klantcase: Zorg en Zekerheid

Persona ZZ2De klant centraal stellen is een belangrijk uitgangspunt voor Zorg en Zekerheid. Een inspirerend gesprek met Tamar Voskamp, Klant Proces Manager over het gebruik van persona’s om een doelgroep in kaart te brengen gaf aanleiding tot het organiseren van een workshop. Het doel was om de al door Zorg en Zekerheid gedefinieerde persona’s verder uit te werken en een nadere verdieping te krijgen in de specifieke drijfveren van hun doelgroepen.

De Groene Marketeer werd gevraagd een LEGO Serious Play workshop te faciliteren zodat voor de deelnemers in korte tijd een gedeelde visie over de persona’s zou ontstaan. Het doel was dat de persona’s voor Zorg en Zekerheid als referentie kunnen dienen waaraan content en processen worden getoetst en het klantbewustzijn worden vergroot. Door te werken in twee subgroepen konden op twee persona’s in detail worden uitgewerkt. Tot slot werden de verhalen over de persona’s gedeeld met elkaar.

0 0 Lees verder

DE GROENE MARKETEER